trộm cắp tài sản - các bài viết về trộm cắp tài sản, tin tức trộm cắp tài sản

Trộm cả thanh giằng trên cột điện cao thế để bán lấy tiền mua ma túy

Các đối tượng trộm biển báo giao thông, liều lĩnh tháo cả ốc vít, thanh giằng trên cột điện cao thế để bán lấy tiền mua ma túy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1