trộm cắp tài sản - các bài viết về trộm cắp tài sản, tin tức trộm cắp tài sản

“Siêu trộm” hai đêm đi 4 xã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Trong 2 đêm “siêu trộm” đã di chuyển đến 4 địa bàn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, lấy 30 triệu đồng tiền mặt, 12 chiếc điện thoại…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1