Pháp Luật Plus - trợ giúp - các bài viết về trợ giúp, tin tức trợ giúp

trợ giúp - các bài viết về trợ giúp, tin tức trợ giúp

“Lo cho thầy thuốc lúc này không chỉ là nghĩa tình, mà còn là trách nhiệm”

Mỗi y bác sỹ, mỗi nhân viên phục vụ cho cuộc chiến chống Covid-19 cần được bảo vệ an toàn. Cả cộng đồng đang chung tay làm điều đó

Theo dõi Pháp Luật Plus