trợ cấp - các bài viết về trợ cấp, tin tức trợ cấp

Lao động bị ngừng việc do cách ly cần giấy tờ gì để nhận hỗ trợ?

Bà Huyền hỏi, doanh nghiệp sẽ phải đề nghị người lao động cung cấp giấy tờ gì để chứng minh đang ở khu vực bị phong tỏa?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1