trình tự - các bài viết về trình tự, tin tức trình tự

Thủ tực, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN) đã quy định cụ thể về việc đăng ký doanh nghiệp (DN) qua mạng thông tin điện tử.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

0
Thay đổi số nhà, đường phố, công dân có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.