trình tự - các bài viết về trình tự, tin tức trình tự

Cập nhật mới nhất về hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

Giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam và được áp dụng cho người nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam trên 14 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

0
Thay đổi số nhà, đường phố, công dân có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.