trình độ cao - các bài viết về trình độ cao, tin tức trình độ cao

Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong bão dịch Covid-19

Thiếu nguyên liệu, thiếu nhân lực có trình độ cao nên nhiều doanh nghiệp hiện thu hẹp sản xuất để chờ dịch bệnh sớm đi qua để ổn định lại sản xuất.

Theo dõi Pháp Luật Plus