trịnh đình dũng - các bài viết về trịnh đình dũng, tin tức trịnh đình dũng

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus