trình bổ nhiệm lãnh đạo - các bài viết về trình bổ nhiệm lãnh đạo, tin tức trình bổ nhiệm lãnh đạo

Thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập, Lạng Sơn bổ nhiệm sai quy trình bị Sở Y tế “tuýt còi” thu hồi ngay quyết định bổ nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus