triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ - các bài viết về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ, tin tức triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 02/02, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1