Pháp Luật Plus - triển khai nhiệm vụ 2022 - các bài viết về triển khai nhiệm vụ 2022, tin tức triển khai nhiệm vụ 2022

triển khai nhiệm vụ 2022 - các bài viết về triển khai nhiệm vụ 2022, tin tức triển khai nhiệm vụ 2022

Một tập thể, 2 cá nhân thuộc CA TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước

Ngày 4/1, Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1