Pháp Luật Plus - triển khai kế hoạch - các bài viết về triển khai kế hoạch, tin tức triển khai kế hoạch

triển khai kế hoạch - các bài viết về triển khai kế hoạch, tin tức triển khai kế hoạch

Siết chặt việc thi cấp bằng lái xe

Phải siết chặt việc thi cấp bằng lái xe và sẽ đánh trượt ngay các thí sinh vi phạm một số lỗi trong sát hạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus