Triển khai công tác quyết toán thuế - các bài viết về Triển khai công tác quyết toán thuế, tin tức Triển khai công tác quyết toán thuế

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Xác định mức giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Triển khai công tác quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN), ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN về việc hướng dẫn QTT TNCN.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1