Pháp Luật Plus - Tri Thức Trẻ - các bài viết từ Tri Thức Trẻ, tin tức Tri Thức Trẻ

Tri Thức Trẻ - các bài viết từ Tri Thức Trẻ, tin tức Tri Thức Trẻ

Không chỉ cảnh báo, Bộ Tài chính vừa ‘mạnh tay’ siết chặt huy động vốn kênh trái phiếu

Theo quan điểm Bộ Tài chính, đây là giải pháp cấp bách để quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nóng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết