Tri Thức Trẻ - các bài viết từ Tri Thức Trẻ, tin tức Tri Thức Trẻ

Shark Hưng bảo “khởi nghiệp” khác “lập nghiệp” nhưng GS. Phan Văn Trường phản biện

Thay vì áp đặt mô hình từ nước ngoài thì hãy tận dụng những giá trị của chính mình. Đồng thời, phải rút ra bài học sau mỗi lần thất bại.

Theo dõi Pháp Luật Plus