Pháp Luật Plus - Trí thức trẻ - các bài viết từ Trí thức trẻ, tin tức Trí thức trẻ

Trí thức trẻ - các bài viết từ Trí thức trẻ, tin tức Trí thức trẻ

Thủy sản Hùng Vương (HVG) lỗ tiếp 129 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lỗ từ đầu năm lên 257 tỷ đồng

Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến hết quý 3/2019 của Thủy sản Hùng Vương lên đến 650 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus