Trí thức trẻ - các bài viết từ Trí thức trẻ, tin tức Trí thức trẻ

Bí thư tỉnh Quảng Trị lên tiếng về thông tin Chủ tịch Công ty điện gió cho nhân viên đi cách ly Covid-19 thay sếp

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị phủ nhận thông tin một Chủ tịch Công ty điện gió đưa nhân viên đi cách ly thay.

Theo dõi Pháp Luật Plus