tri kỷ - các bài viết về tri kỷ, tin tức tri kỷ

Lưu giữ "vật thiêng" dân tộc như nguồn sống

Để cồng chiêng hòa âm vào nhau đòi hỏi người chơi phải hết sức tập trung trong lúc diễn tấu, lắng nghe vào đúng nhịp điệu, cung bậc cảm xúc khác nhau.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1