trên đường vào cảng tàu cá bị chìm - các bài viết về trên đường vào cảng tàu cá bị chìm, tin tức trên đường vào cảng tàu cá bị chìm

Tàu cá Nghệ An cùng 5 ngư dân bị chìm khi trên đường vào cảng

Trên đường vào cảng, tàu cá cùng 5 ngư dân bị sóng đánh chìm, cả 5 người đã được cứu kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus