Pháp Luật Plus - trên đầu dân - các bài viết về trên đầu dân, tin tức trên đầu dân

trên đầu dân - các bài viết về trên đầu dân, tin tức trên đầu dân

Địa ốc 7AM: Rà soát các dự án đất trên địa bàn Hà Nội, góc khuất phía sau nợ xấu bất động sản

Rà soát các dự án đất trên địa bàn Hà Nội, góc khuất phía sau nợ xấu bất động sản... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus