Pháp Luật Plus - trẻ tật nguyền - các bài viết về trẻ tật nguyền, tin tức trẻ tật nguyền

trẻ tật nguyền - các bài viết về trẻ tật nguyền, tin tức trẻ tật nguyền

Xót lòng gia cảnh bé trai bị bại não, cả nhà trông vào hơn một sào ruộng

6 tuổi, đồng nghĩa với 6 năm đặt nằm đó, gia cảnh hầu như chỉ trông vào hơn một sào ruộng, nhìn đứa bé sống trong vô thức mà thấy chạnh lòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus