Pháp Luật Plus - trễ hẹn - các bài viết về trễ hẹn, tin tức trễ hẹn

trễ hẹn - các bài viết về trễ hẹn, tin tức trễ hẹn

TS Trần Hữu Hiệp: 'Cần may lại chiếc áo pháp lý cho đất đai'

Chính phủ đã có tờ trình xin lùi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đến sau năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết