trẻ em - các bài viết về trẻ em, tin tức trẻ em

Văn hoá đọc trước sự xâm lấn của Facebook, Youtube

Văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển đã mở ra rất nhiều cơ hội mới và cả những khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Dạy chữ sớm là làm hại trẻ

Dạy chữ sớm là làm hại trẻ

0
Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của đại học Yale (Mỹ) chỉ ra: Cho trẻ biết chữ sớm chẳng ích lợi gì.