trẻ em sử dụng điện thoại - các bài viết về trẻ em sử dụng điện thoại, tin tức trẻ em sử dụng điện thoại

ĐBQH đề nghị cảnh báo khẩn cấp để chấm dứt tình trạng trẻ em dùng smartphone

Đặc biệt dành sự quan tâm cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đề nghị toàn xã hội, nhất là gia đình..

Theo dõi Pháp Luật Plus