trật tự đô thị - các bài viết về trật tự đô thị, tin tức trật tự đô thị

Hà Nội xử phạt hơn 250 điểm trông giữ phương tiện vi phạm

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội rà soát hơn 530 điểm trông giữ phương tiện, xử phạt hơn 250 trường hợp vi phạm...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1