Trật tự ATGT - các bài viết về Trật tự ATGT, tin tức Trật tự ATGT

Chuyện ông Chiêng 20 năm “vác tù và” khắp nẻo đường quê

Hoàn toàn tình nguyện bỏ công sức và chi phí để làm việc, trong 20 năm qua, ông Chiêng vẫn âm thầm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1