trao trả - các bài viết về trao trả, tin tức trao trả

Lào Cai: Trao trả các đối tượng người Trung Quốc đi du lịch “chui”

Các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận với một số người Việt Nam đưa công dân vượt biên để… du lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus