Transerco - các bài viết về Transerco, tin tức Transerco

Cách ly ban giám đốc xí nghiệp xe buýt ở Hà Nội tiếp xúc với nhân viên nhiễm Covid-19

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lập danh sách toàn bộ 36 người là cán bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân để cách ly.

Theo dõi Pháp Luật Plus