tranh chấp trung nguyên - các bài viết về tranh chấp trung nguyên, tin tức tranh chấp trung nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên giả mạo chữ ký

Bà Diệp Thảo cho rằng Trung Nguyên đã làm giả biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông nên yêu cầu toà phải giám định chữ ký các tài liệu này.

Theo dõi Pháp Luật Plus