tranh chấp - các bài viết về tranh chấp, tin tức tranh chấp

Đất cho anh trai mượn nhưng lại bị người khác mang đi cầm cố?

Đất được giao khoán hợp pháp, khi cho mượn lại bị chuyển nhượng bất hợp pháp, ngay cả chính chủ cũng không hề hay biết.

Theo dõi Pháp Luật Plus