tranh chấp - các bài viết về tranh chấp, tin tức tranh chấp

Luật sư: Một bộ phận cán bộ Nam Định thiếu trách nhiệm trong vụ tranh chấp tại Công ty Hoàng Long

Phán quyết của Tòa án không rõ ràng khiến đương sự không thể thi hành cũng dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Dòng họ có thể khởi kiện vụ án không?

Dòng họ có thể khởi kiện vụ án không?

0
Dòng họ không phải là nguyên đơn. Tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản...