Pháp Luật Plus - tranh chấp ở Biển Đông - các bài viết về tranh chấp ở Biển Đông, tin tức tranh chấp ở Biển Đông

tranh chấp ở Biển Đông - các bài viết về tranh chấp ở Biển Đông, tin tức tranh chấp ở Biển Đông

Đề nghị các Bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Việt Nam một lần nữa đề nghị các Bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1