tranh chấp đất đai - các bài viết về tranh chấp đất đai, tin tức tranh chấp đất đai

Liên tục chuyển nhượng sổ đỏ gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp

Mặc dù đang có đơn thư chưa giải quyết dứt điểm tuy nhiên sổ đỏ vẫn được chuyển nhượng cho nhiều người gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1