Pháp Luật Plus - tranh chấp chung cư - các bài viết về tranh chấp chung cư, tin tức tranh chấp chung cư

tranh chấp chung cư - các bài viết về tranh chấp chung cư, tin tức tranh chấp chung cư

TP Hà Nội yêu cầu làm rõ thiếu sót tại dự án Khu Đoàn ngoại giao

UBND TP Hà Nội vừa đưa ra hướng xử lý vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại dự án khu Đoàn ngoại giao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết