Pháp Luật Plus - tranh cãi - các bài viết về tranh cãi, tin tức tranh cãi

tranh cãi - các bài viết về tranh cãi, tin tức tranh cãi

Bộ Công an đề xuất xử lý người không tố giác hành vi đốt pháo trái phép

Bộ Công an đề xuất khi hoàn thành Dự thảo xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng pháo, nhằm thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

Theo dõi Pháp Luật Plus