Pháp Luật Plus - Trần Xuân Soạn - các bài viết về Trần Xuân Soạn, tin tức Trần Xuân Soạn

Trần Xuân Soạn - các bài viết về Trần Xuân Soạn, tin tức Trần Xuân Soạn

[Clip]: Phản cảm với hình ảnh quát tháo, đánh trẻ nhỏ giữa đường

Do con gái mình đánh mất túi đồ được người khác gửi, người phụ nữ đã quát mắng con gái mình một cách cay nghiệt giữa đường phố Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết