trần việt nga - các bài viết về trần việt nga, tin tức trần việt nga

Báo động từ việc sử dụng chất cấm trong thực phẩm

Trong số 63 mẫu thịt lợn đã lấy giám định thì phát hiện một mẫu có dự lượng Sabutamol và 3 mẫu có dư lượng Sulfadinidine .

Theo dõi Pháp Luật Plus