Pháp Luật Plus - Trần Tấn Hiệp - các bài viết về Trần Tấn Hiệp, tin tức Trần Tấn Hiệp

Trần Tấn Hiệp - các bài viết về Trần Tấn Hiệp, tin tức Trần Tấn Hiệp

Tòa xử thắng kiện vẫn bị mất đất, mất nhà: Bài học kinh nghiệm tại Tây Hồ, Hà Nội

Mặc dù TAND tối cao đã xét xử, yêu cầu trả lại nhà, nhưng UBND quận Tây Hồ lại cấp "sổ đỏ" mới cho bị đơn, bất chấp phán quyết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1