trần phương thảo - các bài viết về trần phương thảo, tin tức trần phương thảo

Nhà khoa học trẻ từ chối mức lương hàng nghìn đô trở về nước làm việc

Được nhiều công ty nước ngoài mời gọi và trả lương hàng nghìn đô la nhưng nhà khoa học Trần Phương Thảo đã từ chối và quyết định về nước làm việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1