trần ngọc chinh - các bài viết về trần ngọc chinh, tin tức trần ngọc chinh

Gần 40 năm "đội đơn" kêu oan: Trần gian là kiếp đọa đày!

Ra tù với quyết định đình cứu minh oan. Tuy nhiên, với sức khỏe giảm sút, cuộc sống gia đình của ông Trinh là những ngày cùng cực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1