Pháp Luật Plus - Trần Hữu Linh - các bài viết về Trần Hữu Linh, tin tức Trần Hữu Linh

Trần Hữu Linh - các bài viết về Trần Hữu Linh, tin tức Trần Hữu Linh

Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc chiến phòng chống hàng giả

Doanh nghiệp (DN) không dám thừa nhận sản phẩm của mình bị làm giả đã trở thành một “giai thoại” khó tin trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái.

Theo dõi Pháp Luật Plus