trần bá dương - các bài viết về trần bá dương, tin tức trần bá dương

Lãi sau thuế của HAGL Agrico tăng 6,6 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần giảm mạnh

HAGL Agrico chứng kiến doanh thu giảm hơn một nửa so với quý trước sau khi ông Trần Bá Dương tiếp quản nhưng lãi sau thuế tăng lên 6,6 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus