Pháp Luật Plus - trần anh - các bài viết về trần anh, tin tức trần anh

trần anh - các bài viết về trần anh, tin tức trần anh

Nợ phải trả của Thế giới Di động tăng vọt lên 17.000 tỷ đồng năm 2017

Cuối năm 2017, nợ phải trả của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động ở mức 16.904 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, chiếm tới 74% tổng vốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus