Trạm trưởng bảo vệ rừng - các bài viết về Trạm trưởng bảo vệ rừng, tin tức Trạm trưởng bảo vệ rừng

Gia Lai: Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và các thuộc cấp khai thác gỗ trái phép

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn, thuộc địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai nhưng trạm trưởng cùng các thuộc cấp lại phá rừng

Theo dõi Pháp Luật Plus

1