trạm BOT - các bài viết về trạm BOT, tin tức trạm BOT

Cách nào tính giá vé xe container qua trạm BOT?

Thay vì nhận dạng qua container, sẽ nhận dạng qua chiều dài của xe để tính giá vé. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến của DN về thay đổi này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1