Pháp Luật Plus - trại giam Vĩnh Quang - các bài viết về trại giam Vĩnh Quang, tin tức trại giam Vĩnh Quang

trại giam Vĩnh Quang - các bài viết về trại giam Vĩnh Quang, tin tức trại giam Vĩnh Quang

Nỗi niềm nam phạm nhân 45 tuổi lỡ tay thiêu chết 'vợ hờ'

Biết “vợ hờ” có dính líu đến việc buôn bán ma túy, Sơn ra sức khuyên răn vợ không nên đi vào con đường lầm lỗi đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus