TRÁI CÂY - các bài viết về TRÁI CÂY, tin tức TRÁI CÂY

Vì sao trái cây Sơn La đắt như tôm tươi, 5 năm không cần “giải cứu”?

Sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích các loại cây ăn trái, 5 năm trở lại đây nông sản Sơn La chưa từng phải giải cứu.

Theo dõi Pháp Luật Plus