trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ: Bộ LĐ-TB&XH chưa thực sự quan tâm quyền lợi của người đi xuất khẩu lao động

Tiền môi giới của doanh nghiệp, dẫn đến người lao động còn phải chi trả số tiền lớn mà chính sách của nước tiếp nhận là không phải chi trả.

Theo dõi Pháp Luật Plus