trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

Tiến độ dự án giao thông TP HCM chậm gây nhiều hệ lụy

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, tiến độ dự án bị chậm dẫn đến hệ quả phải điều chỉnh vốn, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Theo dõi Pháp Luật Plus

Truyền thống yêu nước

Truyền thống yêu nước

0
Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành, bắt đầu từ 0h00 hôm nay, thực hiện “cách ly toàn xã hội” trong 15 ngày.