Pháp Luật Plus - trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

2 Phó Giám đốc Sở TN&MT "chấp hành chưa nghiêm" chỉ đạo của tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Văn Nho – Phó Giám đốc Phụ trách Sở trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện chưa chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Ý thức và trách nhiệm công dân

Ý thức và trách nhiệm công dân

0
Ý thức muốn nói ở đây chỉ trong phạm vi hẹp là nhận thức của con người và thể hiện ra bằng hành động....