Pháp Luật Plus - trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

trách nhiệm - các bài viết về trách nhiệm, tin tức trách nhiệm

Doanh nghiệp thua lỗ chưa được bộ, ngành báo cáo Chính phủ: Ai chịu trách nhiệm?

Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục, thậm chí kiểm điểm trách nhiệm, song hiệu quả chưa như kỳ vọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Doanh nhân và hành trình thiện nguyện

Doanh nhân và hành trình thiện nguyện

0
Giữa “cơn lốc” ấy vẫn còn nhiều, thậm chí là rất nhiều doanh nhân đang đi “ngược chiều gió” để chìa tay ra với những mảnh đời khốn khó…