trả tiền facebook - các bài viết về trả tiền facebook, tin tức trả tiền facebook

Bạn sắp phải trả tiền để đọc tin tức trên Facebook

Mạng xã hội Facebook lên kế hoạch thử nghiệm tính năng paywall (bức tường phí), giới hạn người không đăng kí dịch vụ chỉ được truy cập tối đa 10 bài báo.

Theo dõi Pháp Luật Plus