Pháp Luật Plus - trả lương - các bài viết về trả lương, tin tức trả lương

trả lương - các bài viết về trả lương, tin tức trả lương

Bình đẳng trong trả công: Hoàn thiện pháp luật để xóa bỏ chênh lệch

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy lao động nữ được trả thấp hơn lao động nam ở nhiều quốc gia. Khi nào mới có sự bình đẳng tiền lương?

Theo dõi Pháp Luật Plus