trả lương - các bài viết về trả lương, tin tức trả lương

Những doanh nghiệp bị Covid-19 “tàn phá” đến mức “sống dở, chết dở”!

Đang bị thiệt hại vì Covid-19 thì Vietnam Airlines bị “tàn phá” nặng nề nhất, chỉ trong 3 tháng doanh nghiệp này đã tiêu tan 2.300 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus