Trà Linh - các bài viết về Trà Linh, tin tức Trà Linh

Tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Cốc Nam

Trung Quốc thông báo từ 18 giờ ngày 26/8 tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1