trả lại tiền - các bài viết về trả lại tiền, tin tức trả lại tiền

Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trích xuất camera tìm người đánh rơi trả lại

Ngay sau khi nhặt được bọc tiền, nhân viên cây xăng đã báo cáo lãnh đạo, trích xuất camera tìm người đánh rơi sau đó trao trả lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus