TPHCM - các bài viết về TPHCM, tin tức TPHCM

Luật sư nói gì về việc VPCC Nguyễn Nguyệt Huệ để xảy ra sai sót?

Theo LS Nguyễn Thụy Lệ Diễm, cần xem xét trách nhiệm của VPCC cũng như cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý khi VPCC để xảy ra sai sót.

Theo dõi Pháp Luật Plus