tp vũng tàu thua kiện dân - các bài viết về tp vũng tàu thua kiện dân, tin tức tp vũng tàu thua kiện dân

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bị làm khó dù thắng kiện chính quyền, án tuyên 6 năm chưa thi hành

Tòa tuyên thắng kiện được 6 năm, các cơ quan chuyên môn cũng đã có hướng dẫn, kiến nghị thi hành nhưng đất của dân vẫn chưa được chính quyền cấp sổ.

Theo dõi Pháp Luật Plus