TP Vũng Tàu - các bài viết về TP Vũng Tàu, tin tức TP Vũng Tàu

TP Vũng Tàu: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ngày 14/6, Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus